HET NIEUWE PROGRAMMA 2022 KOMT ERAAN

HET OUDE PROGRAMMA 2021

1 OKTOBER | 19.00 uur

Gail Saltz

(Engels)
The power of different: the link between disorder and genius

Psycholoog, psychoanalyticus, bestsellerauteur en televisiecommentator dr. Gail Saltz heeft een verfrissend andere insteek als het gaat om diversiteit. In haar onlangs verschenen boek “The power of different: the link between disorder and genius” houdt ze een krachtig en inspirerend betoog over het verband tussen groot talent (genius) en vaardigheden die over het algemeen worden beschreven als beperking of stoornis (disorder).

Read more
Met een neurowetenschappelijke blik laat dr. Saltz zien dat de omstandigheden waardoor kinderen en volwassenen het moeilijk hebben op school, op de werkvloer en in sociale situaties onlosmakelijk verbonden zijn met hun creatieve, artistieke, empathische en cognitieve vaardigheden. Ze analyseert wetenschappelijk onderzoek op dit onderwerp en neemt ons, tijdens de Week van Dyslexie, mee in de verhalen van bekende genieën uit het verleden en verhalen van mensen zoals jij en ik van wie het brein anders bedraad is.

Ze laat zien dat deze mensen sterk geneigd zijn op zoek te gaan naar hun specifieke talenten, bijzonder vindingrijk zijn als het gaat om manieren om om te gaan met hun beperking en actief op zoek gaan naar een (werk-)omgeving waarin hun specifieke talent het beste tot zijn recht komt.

1 OKTOBER | 20.30 uur

Karen Heij

(Nederlands)
De (on)eerlijkheid van het vroege Nederlandse selectieproces

Dr. Karen Heij is na haar studie Toegepaste Taalwetenschap als algemeen directeur werkzaam geweest bij Bureau ICE. Bureau ICE wil eerlijk inzicht geven in ieders ontwikkeling van kennis en talent en ontwikkelt producten en diensten die deze visie ondersteunen.

Read more
Op 21 april jl. is zij als buitenpromovendus van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur gepromoveerd aan de TU op haar onderzoek naar de eindtoets basisonderwijs (‘Van de kat en de bel, tellen en vertellen met de eindtoets basisonderwijs’). Met de eindtoets basisonderwijs worden de levenskansen van kinderen in hoge mate bepaald. Alom wordt de vroege selectie in Nederland verdedigd door te wijzen op de objectiviteit en eerlijkheid van het selectieproces. Maar in hoeverre klopt dat? In haar proefschrift heeft Karen Heij onderzocht of en in hoeverre de eindtoets de beoogde functies kan waarmaken en welke gevolgen de eindtoets heeft op kansengelijkheid en rechtvaardigheid. In haar lezing neemt ze je mee in haar bevindingen. Interessant is in hoeverre de bevindingen ook van toepassing zijn op de eindtoetsen van dyslectici.
2 OKTOBER | 20.30 uur

Marcia Brissett-Bailey

(Engels)
The importance of looking at dyslexia through different cultural lenses.

Toen de uit Engeland afkomstige Marcia Brissett-Bailey als 16-jarige de diagnose dyslexie kreeg, ging ze op zoek naar meer informatie over dyslexie, naar een plek waar ze terecht kon met haar vragen en zorgen over haar dyslexie, naar lotgenoten. Hoewel ze die informatie vond en in contact kwam met anderen, voelde ze zich vaak onbegrepen en vond ze er nooit helemaal de antwoorden die ze nodig had voor de uitdagingen waar ze tegenaan liep.

Read more
Ze realiseerde zich al snel dat dat kwam omdat dyslexie eigenlijk maar vanuit 1 perspectief wordt bekeken: het witte, middenklasse perspectief en dat er weinig aandacht was voor de uitdagingen waar dyslecten uit minderheidsgroepen, zoals zijzelf, tegenaan lopen. Sindsdien zet ze zich in om het culturele perspectief van dyslexie onder de aandacht te brengen. Ze doet dat onder andere door op zoek te gaan naar rolmodellen vanuit de minderheidsgroepen.

 

Marcia is behalve een inspirerend spreker, adviseur special educational needs and disability officer bij de gemeente en heeft 15 jaar ervaring als loopbaancoach voor 16-plussers en studenten. Ze is mede-oprichter van de Cultural Perspective Committee van de British Dyslexia Association.

 

Tijdens de Week van Dyslexie gaat Marcia gaat met Machil Deinum in gesprek over het culturele perspectief van dyslexie.

2 OKTOBER | 19.00 uur

Machil Deinum

(Nederlands)
Dyslexie en een migratieachtergrond – we zijn er blind voor

Zijn hele leven staat in het teken van dyslexie. Zelfs zijn naam bevat een spelfout door zijn dyslectische vader. Zijn leerproblemenkwartet van dyslexie, dyscalculie, dysgrafie en ADD bepaalde zijn hele school- en studietijd. Via veel omzwervingen behaalde hij na de havo twee bachelordiploma’s.

Read more
Door de berg aan negatieve ervaringen die hij daarbij opdeed en de faalangst die er het gevolg van was, durfde hij geen master aan. Iets wat hem nu nog steeds dwars zit.

Machil Deinum werkt bij de Hogeschool Utrecht als beleidsadviseur op het gebied van studeren+ (studeren met een beperking). Daar zet hij zijn ervaringsdeskundigheid in om binnen de organisatie en samen met studenten+ te zoeken naar een zo inclusief mogelijke vorm van hoger onderwijs.

Daarnaast is Machil (freelance) journalist bij verschillende media. Op dit moment schrijft hij vooral over dyslexie en over studeren+ -gerelateerde thema’s. Een paar artikelen over dyslexie zijn inmiddels gepubliceerd in het magazine en op de website van Impuls&Woortblind.

Een van de artikelen waar hij het meest trots op is, is “Dyslexie en mensen met een migratie achtergrond”. Als jeugdhulpverlener werkte Machil met jongeren van verschillende leerniveaus. Ze waren op grond van een waaier aan diagnoses verwezen waaronder dyslexie. Maar geen enkel kind met een migratieachtergrond bleek die diagnose te hebben. Hoe kan dat? Hij dook erin en stuitte op een staaltje onbedoelde discriminatie. Tijdens de Week van Dyslexie praat hij je bij over zijn onderzoek en gaat hij in gesprek met Marcia Brissett-Bailey over het culturele perspectief van dyslexie.

3 OKTOBER

DAG VAN DYSLEXIE KIDS

Tijdens deze dag kunnen kinderen ontdekken wat hun dyslexie nog meer inhoudt naast alles waar ze moeite mee hebben. Hoe zit dat met de POWER van hun bijzondere breinen? Een dag vol coole activiteiten die in het teken staan van positiviteit, ontdekking en plezier maken voor dyslectische kinderen tussen de 7 en 12 jaar.

DAG VAN DYSLEXIE KIDS
4 OKTOBER | 19.00 uur

SAMEN VOOR EMPOWERMENT

Ook dit jaar wordt het een GRATIS PROGRAMMA voor dyslectici, ouders, leerkrachten, werkgevers en iedereen die meer wil weten over het brede beeld van dyslexie. De avond wordt afgetrapt door Jonathan Mooney, auteur van het boek; Normal Sucks. Daarna volgt een panel met experts vanuit de drie organisaties. Hier kunnen de online bezoekers op maandagavond 4 oktober aan de hand van enkele onderwerpen hun vragen stellen. Mis het niet!

Samen voor Empowerment
5 OKTOBER | 16.00 uur

Ik zet de POWERknop van mijn leerling aan! HOI & LBRT

Tijdens de Week van Dyslexie op dinsdagmiddag 5 oktober zullen de LBRT (Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers) en HOI samen een mooi  en GRATIS PROGRAMMA maken voor leerkrachten uit het PO over de begeleiding op ondersteuningsniveau 1 en 2 voor kinderen met (een vermoeden van) dyslexie.

Met behulp van ervaringen uit de onderwijspraktijk willen we vooral veel praktische tips en trucs aanreiken. Daar staat de volgende vraag bij centraal:
‘Wat kan ik (nog meer) doen voor mijn leerling, om het vol zelfvertrouwen en motivatie de beste lezer en schrijver die erin zit te laten worden?’ Een must see voor alle leerkrachten van groep 3 t/m groep 8!

Ik zet de POWERknop aan
6 OKTOBER | 20.30 uur

Angela Fawcett

(Engels)
Positive dyslexia; delayed neural commitment and strengths in dyslexia

Angela Fawcett is ooit begonnen zich te verdiepen in dyslexie toen haar zoon gediagnosticeerd werd met dyslexie. Ze kreeg te horen dat haar zoon niet genoeg zijn best deed en een schop onder de kont nodig had. Inmiddels is professor Angela Fawcett vooraanstaand internationaal onderzoeker naar dyslexie en andere ontwikkelingsstoornissen, waarmee ze een breed scala aan theoretische en praktische bijdragen heeft geleverd.

Read more
Typerend is haar brede en interdisciplinaire aanpak: van kind- en cognitieve ontwikkeling, tot onderwijsgerelateerde screening en interventies, tot ontwikkelingsgerelateerde cognitieve neurowetenschappen. Ze bekleedt daarnaast verschillende functies op haar vakgebied, waaronder hoogleraar aan de universiteit van Swansea en van Sheffield, adviseur onderzoek aan de Dyslexia Association Singapore en vice president van de British Dyslexia Association. Daarnaast is ze direct betrokken bij Dyslexia, an international journal of research and practice: van 2004-2010 als editor-in-chief en sindsdien als executive editor.

 

In haar geweldige werk is haar motivatie: ervoor zorgen dat dyslectici hun krachten gaan inzien en gebruiken en ze niet ten onder gaan aan hun uitdagingen. Tijdens de Week van Dyslexie zal professor Fawcett stilstaan bij wat stress doet met dyslectici. Een herkenbaar verhaal waarin je als ouder, leerkracht en dyslect veel nieuwe inzichten krijgt.

6 OKTOBER | 19.00 uur

John Stein

(Engels)
'The power of dyslexic thinking'

Professor John Stein is vooraanstaand onderzoeker en hoogleraar aan de universiteit van Oxford. Hij heeft zich gespecialiseerd in onderzoek naar de visuele, auditieve en genetische basis van dyslexie.

Read more
Samen met dr. Sue Fowler richtte hij het Dyslexia Research Trust op waarmee wetenschappelijk onderzoek naar (de oorzaken van) dyslexie gestimuleerd en gesteund wordt. Het meest in het oog springende onderzoek is dat naar de magnocellulaire theorie die ervan uitgaat dat dyslexie het gevolg is van een tekort in auditieve en visuele temporele informatieverwerkingsvaardigheden. Daarnaast zet de Trust zich in zodat mensen met leesproblemen (met name jonge kinderen) het beste uit zichzelf halen. Hierover vertelt professor Stein meer tijdens de Week van Dyslexie.
7 OKTOBER | 19.00 uur

Milene Bonte

(Nederlands)
Wat zegt het ‘lerend’ brein over dyslexie?

Milene Bonte is professor aan de Universiteit van Maastricht in cognitieve neurowetenschappen en doet hersenonderzoek naar taalontwikkeling bij kinderen met èn zonder leesproblemen. Daarnaast is zij één van de taskforceleden van NeurolabNL binnen het thema Onderwijs. Het viel haar op dat niet alle kinderen met leesproblemen evenveel baat hadden bij de dyslexie-interventies.

Read more
Daarom vindt professor Bonte het van groot belang om meer inzicht te krijgen in de individuele ontwikkeling van deze kinderen. Hiervoor is verder onderzoek nodig bij een groot aantal kinderen met èn zonder dyslexie, vanaf het begin, of zelfs voorafgaande aan de leesontwikkeling, met verschillende gedragsmaten en hersenscantechnieken. Zo kan de leesinterventie niet alleen worden gepersonaliseerd, maar volgt er ook meer inzicht in bijvoorbeeld vroege indicatoren voor leesproblemen. Een ander belangrijk doel is het verbreden van haar lees- en dyslexieonderzoek, bijvoorbeeld door het meenemen van factoren als zelfvertrouwen en motivatie. Een zeer interessante en voor velen een belangrijke nieuwe wending in onderzoeken naar dyslexie! Tijdens de Week van Dyslexie vertelt ze ons over o.a. het laatste graag meer.
7 OKTOBER | 20.30 uur

Amanda Kirby

(Engels)
Let's embrace our ‘spiky profiles’

Professor Amanda Kirby was huisarts totdat één van haar kinderen de diagnose dyspraxie kreeg. Haar zoektocht naar de beste ondersteuning in het onderwijs- en zorgsysteem werd een frustrerende tocht door een bijna ondoordringbaar oerwoud aan regels en onmogelijkheden. Ze hoorde veel ‘nee’, ‘kan niet’ of ‘daarvoor moet je niet bij ons zijn.’

Read more
Ze besloot haar carrière als huisarts om te gooien en haar ervaring en opgedane kennis van het oerwoud te gaan delen met andere ouders (en kinderen). Zo ontstond, alweer 25 jaar geleden, een interdisciplinair centrum van waaruit vooral praktische ondersteuning geboden wordt aan neurodiverse kinderen (en later ook volwassenen), waar ze haar ervaring en inzichten deelt en van waaruit ze met passie werkt aan bewustwording.

Professor Kirby is hoogleraar aan de universiteit van South Wales, waar ze bekend staat om haar wetenschappelijk onderzoek en om haar werk in de kliniek. Ze geeft wereldwijd lezingen over neurodiversiteit. Ze schreef negen boeken, zowel voor kinderen, voor ouders als voor professionals in de zorg en het onderwijs.

Tegenwoordig is ze bestuurder van DO-IT solutions, een maatschappelijk betrokken onderneming die op maat gemaakte software ontwikkelt waardoor neurodiverse kinderen en volwassenen in een brede context (onderwijs, gevangenissen, werkvloer) ondersteund worden, binnen de eigen landsgrenzen maar ook ver daarbuiten.

Laat je inspireren door haar ervaring en kennis op het gebied van neurodiversiteit en het brede beeld van dyslexie. Plus haar praktijkgerichte aanpak is direct toepasbaar en een must see voor ouders, partners, leerkrachten en werkgevers!