Skip to main content

WETENSCHAP-
PELIJK SYMPOSIUM

DYSLEXIE EN ZELFBEELD

Waar: VU Amsterdam
Wanneer: 7 oktober
Tijd: 14:00-17:00 + borrel
Voor: onderwijsprofessionals, wetenschappers, experts en studenten
>>UITSLUITEND OP UITNODIGING<<

Tijdens dit symposium gaan we domeinoverstijgend aan de slag met het thema: Dyslectische leerlingen met een positief zelfbeeld naar school. De genodigden werken vanuit verschillende domeinen zodat we iedereen die geïnteresseerd is in dyslexie onderzoek naar zelfbeeld kunnen verbinden.

WAT BRENGT HET JOU?

  • Nieuwste inzichten in dyslexieonderzoek verteld door inspirerende wetenschappers.
  • Ontwikkelen van een holistische aanpak door het belang van een positief zelfbeeld bij dyslectische basisschoolkinderen te verduidelijken vanuit verschillende invalshoeken.
  • Delen van kennis en inspireren van andere onderzoekers, studenten en ervaringsdeskundigen.
  • Starten domeinoverstijgende samenwerking voor vervolgonderzoek naar de impact van dyslexie op zelfbeeld en competentiebeleving.
  • Ontwikkelen van een praktische tool voor onderwijsprofessionals voor het stimuleren van een positief zelfbeeld.
Met o.a. dr. T. Janssen (VU), prof. dr. P. Ghesquiere (KU Leuven). prof. dr. M. Bonte (Maastricht University) 

Let op: Alleen genodigden kunnen deelnemen. Ben je niet uitgenodigd, maar hebt je bijzondere interesse in dit symposium? Mail ons

 

In samenwerking met: